English Facebook Linkedin

Traumapsykoterapia

Soili Poijula on mm. laatinut psykoterapeuttien ja psykoterapeuttista työstä tekevien mielenterveysalan ammattihenkilöiden käyttöön traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian manuaalit I-III, jotka on julkaistu HUS, Mielenterveystalon ammattilaisosiossa.

Hänellä on pitkä, laaja ja syvällinen kokemus traumatisoituneiden psykoterapeuttina sekä traumapsykoterapian kehittäjänä, kouluttajana ja työnohjaajana. Hän on laillistettu psykologi, psykoterapeutti ja traumapsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti.

BLOGI: TRAUMAPSYKOTERAPIA

Soili Poijula: Traumapsykoterapia Suomessa

Traumapsykoterapia on psykologinen hoito, jossa lähtökohtana on asiakkaan kokema ja muistama  traumaattien  tapahtuma

International Society for Traumatic Stress Studies on julkaisuut traumaperäisen stressihäiriön ehkäisyn ja hoidon tutkimusnäyttöön perustuvat suositukset

ISTSS: PTSD:n ehkäisyn ja hoidon suositukset

https://www.istss.org/getattachment/Treating-Trauma/New-ISTSS-Prevention-and-Treatment-Guidelines/ISTSS_PreventionTreatmentGuidelines_FNL.pdf.aspx

Psykoterapiassa vahvistetaan hallintaa, toimintakykyä ja selviytymistä ja autetaan kohtaamaan ja prosessoimaan traumaa koskevat muistot, jotta ne integroituvat yksilön elämänhistoriaan siedettävinä muistoina ja kokemuksille voidaan löytää jokin merkitys.

Monet traumatisoituneet haluavat muuttaa kärsimyksensä joksikin myönteiseksi. Siksi  tulevien tragedioiden ehkäiseminen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus on monille traumoista toipuville tärkeää.

Traumaperäisen stressihäiriön psykoterapeuttista hoitoa on maailmalla kehitetty kiihtyvässä tahdissa 1980-luvulta. Suomessa traumapsykoterapian koulutus alkoi 1990-luvun lopulla integratiivisen viitekehyksen traumapsykoterapeuttikoulutuksesta psykoterapeuteille (Soili Poijula suunnittelema koulutus), mutta on sittemmin painottunut dissosiaatiohäiröiden hoitoon toisin kuin valtavirran traumapsykoterapiassa maailmalla.

Tutkimusnäyttöön perustuen traumaperäisen stressihäiriön ensisijainen hoitomuoto on psykologinen hoito, traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia ja EMDR-menetelmä niin aikuisille kuin lapsille ja nuorille perheineen.

Traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia on lyhytpsykoterapiaa, jonka kesto on yleensä enintään muutamia kuukausia. Nykyisin traumaperäinen stressihäiriö osataan tunnistaa ja diagnosoida, mutta hoitosuositusten mukaista traumakeskeistä kognitiivista psykoterapiaa on vaikea saada. Traumakeskeisen kognitiivisen psykoterapian tulisi kuulua niin peruspalveluihin kuin erikoissairaanhoitoonkin ja olla nopeasti hoitoa tarvitsevien saatavilla. Hoitomallit sopivat sekä akuutteihin traumaperäisin stressihäiriöihin että kroonisiin, kompleksisin traumoihin.

 

ISTSS: Complex PTSD

https://istss.org/getattachment/Treating-Trauma/New-ISTSS-Prevention-and-Treatment-Guidelines/ISTSS_CPTSD-Position-Paper-(Adults)_FNL.pdf.aspx

 

https://www.istss.org/ISTSS_Main/media/Documents/ISTSS-Expert-Concesnsus-Guidelines-for-Complex-PTSD-Updated-060315.pdf