English Facebook Linkedin

Komplisoituneen surun psykoterapia

Pitkittyneen surun häiriö (DSM V)

—Voi esiintyä minkä ikäisellä tahansa alkaen 1-vuoden iästä

—Oireet alkavat surun ensikuukausina, vaikka olla myös kuukausien viive, jopa vuosien, ennen kuin oireyhtymä kokonaisuudessaan ilmenee

—Häiriö diagnosoidaan vasta kun ne ovat kestäneet 12 kk (lapsilla 6 kk)

—Pikkulapset voivat kokea primaarihuoltajan menetyksen traumaattisena, koska huoltajan poissaololla voi olla disorganisoiva vaikutus lapsen selviytymisresponssiin

—Lapsilla kärsimys voi tulla ilmaistuksi leikissä ja käyttäytymisessä, kehityksellisenä taantumisena ja ahdistuneena tai protestoivana käyttäytymisenä eron ja yhteen palaamisen yhteydessä

—Eroahdistus voi olla hallitsevaa pikkulapsissa ja sosiaalinen/identiteettikärsimys ja rinnakkainen depression riski vanhemmilla lapsilla ja nuorilla

Interventiot

– vähiten tehokkaita, kun tarjotaan yleensä sureville ilman tarvearviointia

– tehokkaita, jos seulonnan ja arvioinnin avulla tarjotaan haavoittuville

– tehokkaimpia komplisoidusta surusta, suruun liittyvästä depressiosta tai traumaperäisistä häiriöistä kärsivillä, lapsilla, korkean riskin perheillä

—Surun terapia: erikoistuneet interventiotekniikat, joilla ohjataan epänormaaleja tai komplisoituneita surureaktioita normaaliin selviytymisprosessiin

Pitkittyneen surun häiriö: erityisesti pitkittyneen surun häiriön hoitoon suunniteltu psykoterapia on tehokas (Shearin ja  Rosnerin psykoterapiamallit)