English Facebook Linkedin

Psykologinen ensiapu

Psykologinen ensiapu on humaania tuen antamista kärsivälle ihmiselle, joka voi tarvita tukea (Sphere 2011)

Psyykkinen ja soiaalinen apu sisältää

 • Tunkeutumattoman huolenpidon ja tuen tarjoamista
 • Tarpeiden ja huolien arviointi
 • Perustarpeiden tyydyttämisessä auttamista (ruoka ja vesi, tieto)
 • Ihmisten kuuntelemista, mutta ei painosteta heitä puhumaan
 • Lohdutetaan ihmisiä ja autetaan heitä tuntemaan olonsa rauhalliseksi
 • Autetaan ihmisiä saamaan yhteys tietoon, palveluihin ja sosiaaliseen tukeen
 • Suojellaan ihmisiä lisävahingolta
 • Sisältää tekijöitä, jotka ovat avuksi pitkän aikavälin toipumisessa
  • Turvallisuuden tunne, yhteys toisiin, rauhallisuus ja toiveikkuus
  • Sosiaalisen, fyysisen ja emotionaalisen tuen saatavuus
  • Tunne, että voi auttaa itseään yksilönä ja yhteisönä
 • Milloin psykologista ensiapua annetaan
 • Välittömästi tapahtuman jälkeen
 • Joskus päivien tai viikkojen kuluttua tapahtuman kestosta ja vakavuudesta riippuen

Psykologisen ensiapuun voidaan liittää psykologinen triage

– Triagekaavakkeella kerätään tietoa suuronnettomuuden kokeneiden kokemuksista avun tarpeen kiireellisyyden arvioimiseksi

– Riskitekijöitä: psyykkiset paniikkioireet, suora hengenvaara, altistus, ansassa oleminen, vainajien näkeminen, läheisen menetys, kodin menetys

Tavoitteena on kiireellisimmin avun tarpeessa olevien tunnistaminen (korkea riski, kohtalainen riski, matala riski, ei riskiä) ja hoitoon toimittaminen kiireellisyysjärjestyksessä