English Facebook Linkedin

Kriisi-interventiot

Kriisi-interventiot tarkoittavat toipumista ja selviytymistä tukevia väliintuloja, joilla tuetaan konkreettisesti, psyykkisesti, spirituaalisesti ja sosiaalisesti luonnollista toipumista.

Kriisi-interventiot sisältävät monia menetelmiä ja menetelmiä käytetään viiden ohjaavan periaatteen mukaisesti. Hobfollin ym. (2007) periaatteiden mukaan interventioiden tulee edistää turvallisuuden tunnetta, rauhoittumista, tunnetta minän ja yhteisön pystyvyydestä, yhteenkuuluvuudesta ja toivosta. Tarvitaan interventioidne joustavuutta ja sopeutuvuutta kuhunkin ainutlaatuiseen  tilanteeseen ja olosuhteisiin.