English Facebook Linkedin

Itseapu

Traumatapahtumissa ongemallista on hallinnan menetys, pelkoon pohjautuva reagointi ja uskomusten rikkoontuminen.

Psykologisesta ensiavusta  alkaen trauman kokeneelle voidaan opettaa itseapukeinoja, joilla hän voi oppia hallitsemaan omia kielteisiä reaktioitaan ja palauttaa minäpystyvyyttä.

Itseapumenetelmiä kuten  rauhoittava hengittäminen, rentouttamismenetelmät, mindfulness, mielikuvatekniikat ym. on julkaistu mm.  HUS, Mielenterveystalon internetsivuilla ja Mielenterveysseuran sivuilla.

MIELENTERVEYSSEURA

HUS – MIELENTERVEYSTALO

THL on julkaissut Taitoja Mielen Toipumisen oppaan auttajille.