English Facebook Linkedin

Hoito/psykoterapia

ISTSS: PTSD:n hoitosuositukset

VA / DOD CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR THE MANAGEMENT OF POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER AND ACUTE STRESS DISORDER (Department of Veterans Affairs, Department of defence, USA, 2017)

Psykologinen hoito on ensisijainen hoitovaihtoehto traumaperäiseen stressihäiriöön.

Tutkimusnäyttöön perustuvien  hoitosuositusten mukaan varhainen traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia vähentää merkittävästi traumaperäisen stressin oireiden vakavuutta

Yksilöpsykoterapia, joka sisältää altistuksen ja kognitiivisen uudelleen strukturoinnin

Lääkehoidosta  PTSD:n ehkäsyssä ei ole näyttöä. Lääkehoito monoterapiana, jos  psykoterapia ei ole mahdollinen.

PTSD:n hoidossa manualisoitu  traumakeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia on ensisijainen hoitovaihtoehto

Bentsodiatsepiinit vahingollisia: riippuvuus ja toleranssi sekä vierotusoireet. Heikentävät traumasta toipumista ja  terapian tehoa.

Traumakeskeisiä kognitiivisia psykoterapioita:

  • Pitkitetty altistus
  • Kognitiivinen prosessointi
  • EMDR
  • PTSD:n kognitiivinen käyttäytymisterapia
  • Lyhyt eklektinen psykoterapia
  • Narratiivinen altistusterapia ja kirjallinen narratiivinen altistus
  • Oheisongelmissa
  • Päihdeongelmien hoidossa PTSD:n hoitoon suositellut menetelmät
  • Unihäiriöiden hoito huomioitava erityisesti (KKT- CBT)

Soili Poijulan traumakeskeisen kognitiivisen terapian manuaalit on julkaistu HUS, Mielenterveystalon ammattilaisosiossa vuonna 2017

Traumaperäinen stressihäiriö ei ole enää krooninen psyykkinen sairaus, uutisoidaan Yhdysvaltojen veteraanien hoidon keskuksesta. Tutkimusnäyttöön perustuen tehokkain hoito on traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia: pitkitetyn altistuksen ja kognitiivisen prosessoinnin terapia. Juuri niitä kuvataan HUS, Mielenterveystalon ammatilaisosion manuaaleissa.

https://www.military.com/daily-news/2018/09/10/va-study-will-compare-effectiveness-two-leading-ptsd-treatments.html