English Facebook Linkedin

Auttajien auttaminen

Traumatietoinen lähestymistapa auttajien auttamiseen sisältää koulutuksen, voimavarojen ja stressitekijöiden arvioinnit, traumaatisen stressin hallinnan mallit, interventiot ja mm. posttraumainternaatin. Ensimmäinen posttraumainternaatti järjestettiin Suomessa Soili Poijula suunnittelemana ja toteuttamana jo 1990-luvulla. Se on ollut myös traumapsykoterapeuttikoulutuksen oman hoidon malli Suomessa.

Resilienssin vahvistaminen on keskeisin uusi osa auttajien auttamista. Erityisen voimakkaalle stressille altisumista sisältäville ammattiryhmille suositellaan resilienssin vahvistamisen koulutusta. Paitsi sotilaille, poliiseille, pelastajille ja  autamisalojen ammattihenkilöille myös koulutusalan ammattilaisille on kehitetty resilienssin vahvistamisohjelmia.