English Facebook Linkedin

Soili

Soili Poijula

Soili Poijula on vuonna 2000 perustamansa Oy Synolon Ltd:n ja Suomen traumaterapiakeskuksen toimitusjohtaja.

Hän on laillistettu psykologi ja laillistettu psykoterapeutti

(psykodynaamisen yksilöpsykoterapian erityistason koulutus vv. 1992- 1994 ja traumapsykoterapian vaativan erityistason koulutus vv. 1998-2001 sekä integratiivisen kognitiivisen psykoterapian täydennyskoulutus 2010-2014).

Hänellä on terveydenhuollon työnohjaajan koulutus.

Hän toi traumapsykoterapian Suomeen ja  perusti ensin järjestöjen traumaterapiakeskus – projektin (vv. 1994 – 2000) ja sen jälkeen Suomen traumaterapiakeskuksen yritykseensä Oy Synolon Ltd:hen.

Hänen surun ja traumaattisen surun tutkimuksen ja hoidon asiantuntijuutensa perustuu kokemukseen niin surevien auttamisesta ja hoidosta kuin hänen traumaattisesta surusta ja selviytymisestä tekemiinsä tutkimuksiinsa (koulutoverin itsemurha ja koulun kriisitoiminta, Myyrmannin uhrit ja omaiset – tutkimus- ja hoitoprojekti, henkirikosuhrien omaiset) ja vuosikymmenten yhteistyöhön alan johtavien kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

Hän aloitti EMDR -psykoterapiamenetelmän koulutusten järjestämisen v. 1995 ja on myös kouluttautunut ja toiminut Suomen ensimmäisenä EMDR- facilitaattorina jo 1990-luvulla.

Hän suunnitteli Suomen ensimmäisen traumapsykoterapeuttikoulutuksen, joka toteutettiin vuosina 1998-2001. Hän toi Suomeen myös posttraumainternaatin/ traumatyöpajan auttajien auttamiseen ja traumatisoituneiden ryhmämuotoiseksi hoitomalliksi.

Jyväskylän yliopiston valitsi hänet vuoden 2005 alumniksi tunnustuksena traumapsykoterapiakoulutuksen uranuurtajalle.

Hän on työskennellyt suuronnettomuuksissa, yhteisöjen ja organisaatioiden kuten koulujen kriisitoiminnassa organisoijana ja johtajana ja osallistunut psykososiaalisen tuen ja palveluiden suositusten (1998, 2006) tekemiseen Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmissä.

Hän on kehittänyt tutkimusnäyttöön perustuvaa kriistyötä kriisityön kouluttajana ja työnohjaajana 1990-luvulta alkaen.

Hän on hoitanut seksuaalisen hyväksikäytön uhreja (lapset, nuoret ja aikuiset) ja kehittänyt ja tutkinut traumatisoituneiden lasten ja nuorten hoitomalleja.

Hän on toiminut Suomen Psykologiliiton kriisi- ja traumapsykologian toimikunnan jäsenenä ja puheenjohtajana.

Hän on julkaissut mm. teokset Surutyö, Lapsi ja kriisi sekä Resilienssi.