English Facebook Linkedin

Oy Synolon Ltd, Suomen Traumaterapiakeskus

 

Vuonna 2000 perustettu Traumapsykologian ja -psykoterapian keskus, joka tarjoaa pitkään kokemukseen ja tutkimustyöhön perustuvia asiantuntijapalveluita yksilöille, perheille, organisaatioille ja yhteisöille. SuomenTraumaterapiakeskus  on rekisteröinnillä suojattu Oy Synolon Ltd:n  aputoiminimi.

Keskus ei ota uusia psykoterapia-asiakkaita.

Asiantuntijapalvelut

Koulutus-, konsultaatio-, työnohjaus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut:

 • katastrofien, suuronnettomuustilanteiden, terroristi-iskujen ja yksittäisten traumatisoivien
  tapahtumien ja menetysten psykososiaalinen tuki ja palvelut: suunnittelu, koulutus ja
  organisoiminen sekä kriisijohtaminen ja arviointi
 • resilienssi
 • psykologinen ensiapu
 • kriisi-interventiot
 • kriisiterapia
 • traumapsykoterapia
 • suruinterventiot ja komplisoitunen surun terapia
 • aikuisten, lasten ja nuorten traumakeskeinen kognitiivinen psykoterapia ja EMDR-menetelmä
 • post-traumainternaatti
 • julkaisut