English Facebook Linkedin

Arviointi

Traumaattisen tapahtuman kokeneiden psyykkisen avun tarpeen kiireellisyys voidaan kartoittaa psykologisen triagen kysymyskaavakkeilla (aikuinen, lapsi ja auttajat) psykologisen ensiavun tilanteissa

Tapahtuma-aikaisen dissosiaation kysely ”Pelottavassa tilanteessa käyttäytyminen muuttuu” on tarkoitettu tapahtuman jälkeen dissosiaatio-puolustumekanismin käytön kartoittamiseen. Kysely sisältää mm. seuraavat väittämät: Menetin asioiden ja/tai tilanteen hallinnan; Toimin kuin kone, automaattisesti; Menetin ajantajun; Tapahtuma tuntui epätodelliselta; Tunsin katselevani kuin ulkopuolisena mitä tapahtui.

The Impact of Event Scale, tapahtuman vaikuttavuusasteikko mittaa traumaperäisen stressihäiriön riskiä 22 PTSD-oireita kuvaavan väittämän avulla.

The Trauma Screening Questionnaire, TSQ, lyhyt traumakysely mittaa traumaperäisen stressihäiriön rissiä 10 traumaoireväitämän avulla.http://www.terveysportti.fi/xmedia/nak/hoi50080a.pdf