English Facebook Linkedin

Läheisten tukeminen äkillisen kuoleman jälkeen – hoitotyön suositus on julkaistu 3.9.2018 http://www.hotus.fi/system/files/A%CC%88killinen_kuolema_Hoitosuositus_NETTI.pdf

Suositukset sisältävät tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa läheisten tukemisesta äkikuoleman jälkeen. Suositukset kattavat seuraavat aiheet:  läheisten kohtaamisen (psykologinen ensiapu), viestin vieminen vainajan äkillisestä kuolemasta ja siihen johtaneista syistä, lähitukiverkoston kartoittaminen ja läheisten kanssa yhetisen surun mahdolistaminen, vainajan hyvästeleminen, muistojen kerääminen ja vainajan muisteleminen, konkreettisen tuen tarjoaminen, hautajaisjärjestelyissä ohjaaminen, tiedon anataminen, tuen jatkuvuudesta huolehtiminen ja jatkotuen piiriin ohjaaminen, vertaistuen piiriin ohjaaminen, perheenjäsenten suru- ja selviytymisprosessista ja sen seuraukssita keskusteleminen.